تماس با ما

آدرس : تهران، میدان ونک، خیابان ونک، کوچه لیلی، پلاک 1، واحد 6

کد پستی : 33311-19946

تلفن واحد فنی و فروش: 13 - 88790910

فکس :                          88797454

تلفن دفتر مرکزی:             88797452

ایمیل: info@vandchemie.com

مدیرفنی :
 مانی پاکدامن
ایمیل : pakdaman@vandchemie.com
تلفن همراه : 09120291650

مدیر تحقیق و توسعه:
 آریا  احمدوند
ایمیل : aria@vandchemie.com
تلفن همراه : 09120291651

  

 

 

مسئول دفتر مدیرعامل :
سمیرا زندپور

شیمی زند