چاپ Share to Telegram
فوق روان کننده NSF
ویژگی های محصول

Vand Superplast NSF، فوق روان کننده و کاهش دهنده آب، مخصوص تولید بتن با کیفیت و دوام بالا. خاصیت دو گانه      Vand Superplast NSF، از یک سو روانی و قوام بتن را افزایش داده و از سوی دیگر مقاومتهای اولیه و نهایی را افزایش می دهد.
موارد مصرف:
Vand Superplast NSF، بعنوان فوق روا نکننده در تولید بتن روان و با قوام مناسب در:
•    دالها و پی ها
•    دیوارها، ستونها و پایه ها
•    مقاطع باریک و پر آرماتور
•    تیرچه ها و سقف ها
و بعنوان کاهش دهنده آب در مواردی که مقاومتهای اولیه و نهایی بالایی مورد نیاز باشد از جمله در :
•    سازه های بتن پیش تنیده
•    تولید قطعات پیش ساخته که مقاومت های مکانیکی بالایی از آنها انتظار می رود
•    پل ها و سازه های بازودار
خواص ویژه:
Vand Superplast NSF، بدون نیاز به مصرف آب اضافی، کارآیی بتن را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد و آهنگ افزایش مقاومت آن آرام می باشد.
•    افت اسلامپ ندارد
•    باعث ایجاد جدا شدگی نمی شود
•    تاثیری در گیرش عادی بتن ندارد
•    از میزان انقباض و خزش می کاهد
•    نفوذپذیری بتن را کاهش م یدهد
•    نیاز به آب را تا 30 % کاهش م یدهد
•    مقاومت 28 روزه بتن را 40 % بالا م یبرد
•    مقاومت 16 ساعته بتن را 100 % می افزاید
•    فاقد کلراید بوده و با آرماتورها سازگار می باشد
میزان مصرف:
Vand Superplast NSFبه میزان 0/5 الی 1/5 در صد وزن سیمان مصرفی به بتن اضافه می گردد. میزان مصرف متأثر از نوع اثر مورد انتظار و خصوصیات مصالح مصرفی و شرایط جوی می باشد. برای تعیین مقدار دقیق مصرف، تهیه مخلوطهای آزمایشی توصیه می شود. Vand Superplast NSF، با کلیه انواع سیمان پرتلند از جمله  S.R.C )سیمان ضد سولفات ( سازگار و قابل اختلاط است.

نظرات
 
بد            خوب