چاپ Share to Telegram
روان کننده N75
ویژگی های محصول

Vand Plast N75 روان کننده بسیار با صرفه که تأثیری در گیرش عادی بتن ندارد. Vand Plast N75  روان کننده نرمالی که در کارهای بتنی معمولی کاربرد فراوانی دارد.

موارد مصرف:

Vand Plast N75 در مواردی مصرف می شود که :

 • شرایط بتن ریزی دشوار باشد.
 • بتن با کیفیت بالا مورد نیاز باشد.
 • بهبود کارایی مخلوط مورد نظر باشد.
 • نمای سطحی بتن از اهمیت خاصی برخوردار باشد.
 • بتن ریزی با کیفیت بسیار بالا مد نظر باشد.

Vand Plast N75 روان کننده نرمال ، در ساخت و تولید قطعات پیش ساخته در کلیه زمینه های مهندسی عمران و راه و ساختمان کاربرد دارد.

خواص ویژه:

Vand Plast N75  افزودنی آماده به مصرفی می باشد که خصوصیت های زیر را در بر دارد:

 • کارایی بتن تازه را بهبود می بخشد.
 • انقباض خزش بتن را کاهش م یدهد.
 • بر زیبایی نمای سطحی بتن می افزاید.
 • مقاومت بتن را ضمن حفظ کارایی آن بالا م یبرد.
 • فاقد کلراید بوده و به آرماتور صدم های نمی رساند.
 • از مقدار آب اضافی به میزان قابل ملاحظه ای می کاهد.
 • چنانچه به مقدار توصیه شده مصرف گردد، تاثیری در گیرش عادی بتن ندارد.

میزان مصرف:

 Vand Plast N75 بین 0/3 تا 1/5 درصد وزن سیمان مصرفی است. برای تعیین مقدار دقیق مصرف، تهیه مخلوط های آزمایشی توصیه می شود. Vand Plast N75  با هرنوع سیمان پرتلند از جمله  S.R.C )سیمان ضد سولفات(  سازگار و قابل اختلاط است.

نظرات
 
بد            خوب