چاپ Share to Telegram
افزودنی انبساط دهنده Z
ویژگی های محصول

Vand Expand-Z افزودنی انبساط دهنده ای است که با ایجاد گاز هیدروژن و نهایتا حباب های میکرونی در داخل مخلوط های پایه سیمانی، باعث افزایش حجم م یشود و یا به عبارتی از کاهش حجم و انقباض های اولیه و نهایی ترکیب های پایه سیمانی جلو گیری می نماید.

موارد مصرف:

Vand Expand-Zدرملاتها یا دوغابهای سیمانی که جهت تزریق در فضا های بسته ساخته می شوند، افزوده می گردد مانند:

 • ساخت گروت برای زیر صفحه ستون ها ( Base Plate ) در اسکلت های فلزی، زیر ریل جرثقیل ها، دکل های برق و ...
 • ساختن ملات های تعمیراتی
 • ساختن دوغاب جهت تزریق پرده آب بند سد ها، قلاف کابل های تنیده و ...
 • ساختن ملات های انبساط دهنده برای پر کردن حفرات ، شکاف ها و فضای خالی بلت ها
 • پر کردن پشت لاینینگ تونل ها
 • تولید ملات های نیلینگ

خواص ویژه:

Vand Expand-Zموجب می گردد تا ملات سیمانی :

 • جلوگیری از ترک خوردن سیمان پس از سخت شدن
 • فاقد کلراید، نیترات و یا هر مواد خورنده دیگر که باعث خوردگی
 • در آرماتور و پروفیل شود.
 • افزایش سیالیت و روانی بدون ایجاد جداشدگی
 • افزایش مقاومت و دوام در برابر سیکل های انبساط و انقباض
 • کاهش آب مصرفی از 5 الی 10 درصد
 • چسبندگی خوبی بین سطوح اطراف اعم از فلزی یا بتنی ایجاد می نماید

میزان مصرف :

Vand Expand-Z میزان مصرفی در حدود 1 الی 5/ 1 درصد وزن سیمان دارد. 10 کیلوگرم Vand Expand-Z برای ساخت یک متر مکعب گروت منبسط شونده کافی می باشد

نظرات
 
بد            خوب