چاپ Share to Telegram
درزگیر نواری (واتر استاپ روکار)
ویژگی های محصول

Vand Hypalon Tape ، سيستم درزگيري و آب بندي درزها ، با كارايي فوق العاده ، مخصوص درزهاي نامناسب با حركات شديد كه درون آنها واتراستاپ گذاشته نشده يا واتراستاپ موجود پس از بتن ريزي كارايي خود را از دست داده است.

موارد مصرف:

Vand Hypalon Tape ، پس از نصب، حركات شديد درز را از چند جهت تحمل مي كند بي آنكه حالت اصلي خود را از دست بدهد، لذا در موارد زير كاربرد دارد:

  • درزهاي با عرض نامنظم
  • درزهاي با حركات شديد
  • درزهايي كه شكل راست و مستقيمي ندارند
  • درصورتی که واتراستاپ درون درز فراموش شده يا از بين رفته باشد
  • درزهاي بين سطوح سخت و انعطاف پذير

خواص ویژه:

Vand Hypalon Tape ، محصولی با كارايي فوق العاده، شامل خصوصیاتی همانند:

  • انعطاف پذيري بيش از  300 %
  • قابليت چسبندگي به بسياري از مواد و مصالح
  • داراي مقاومت شيميايي مطلوب
  • مقاوم در برابر فشار آب بالا
  • كاملاً غيرقابل نفوذ و آب بند می باشد

نظرات
 
بد            خوب