چاپ Share to Telegram
ضد گرد شدگی (سخت کننده)
ویژگی های محصول

Vand Dust proof Sealer  ضد گرد شدگی بتن وندشیمی، سخت کننده  و مقاوم ساز در برابر گردشدگی، مایع شکل و آماده مصرف که بر پایه فلورسیلیکات پتاسیم بوده که با هیدراتاسید کلسیم موجود در ساختار بتن واکنش شیمیایی انجام داده و موجب سخت شدن سطح بتن و عدم به تولید گرد و غبار می شود.

موارد مصرف:

Vand Dust - Proof Hardnerرا می توان بر روی بتن های جدید و قدیم استفاده کرد . اما استفاده از آن بر روی سنگ های طبیعی مناسب نمی باشد و معمولا در موارد زیر کاربرد دارد:

 • نما سازی بتنی
 • نماهای اکسپوز بتنی داخلی ساختمان
 • جاده و پیاده روها
 • پارکینگ وکف سازی سالن های صنعتی
 • تقویت کیفیت بتن سطح کف و دال های جدید و قدیمی

خواص ویژه :

 • سبب کاهش نفوذ آب، روغن و گازها می شود.
 • کاربرد و اجرای آسان به وسیله قلم مو و اسپری
 • مقاومت سایشی سطوح را افزایش می دهد.
 • دارای قابلیت بالای نفوذ می باشد
 • سخت کننده سطوح بتنی می باشد
 • به صورت آماده به مصرف عرضه می شود
 • سطح بتن را از گردشدگی و سفیدک زدگی عاری می سازد

میزان مصرف:

میزان مصرف بسته به نوع بافت و تخلخل سطح زیر کار و استحکام مورد نظر در حدود 0/5 الی 2Kg/m2    می باشد.

نظرات
 
بد            خوب