چاپ Share to Telegram
ملات اندود نهایی (نمای خارجی)
ویژگی های محصول

Vand May Coat-O ملات اندود نهایی (نمای خارجی) ، پوشش و اندود تک جزیی آماده مصرف پایه سیمانی اصلاح شده با پلیمر می باشد. این ملات ترکیبی از سنگدانه های ریزدانه و فیلر، پلیمر، رنگدانه و سایر افزودنی ها می باشد که برای پوشش پایه نمای خارجی ساختمان و دیوارهای خارجی بتنی، بلوک بتنی، سیمانی، آهکی به صورت پلاستر کاری دستی و ماشینی استفاده می شود.

موارد مصرف:

  • اجرای پوشش و پلستری کار نماهای خارجی ساختمان و دیوارهای خارجی بتنی، بلوک بتنی، سیمانی، آهکی

میزان مصرف:

حدود ۱.۲ کیلوگرم برای هر مترمربع سطح به ضخامت ۱ میلیمتر

نظرات
 
بد            خوب