اخبار
Share to Telegram
مساحت ملاک تراکم شهرداری تهران جهت صدور پروانه

اصطلاح ملاک تراکم در شهرسازی در واقع به مساحت یک زمین بر می گردد. همانطور که می دانید متولیان شهر تهران، بر اساس طرح تفصیلی جامع تهران، با پهنه بندی مناطق مختلف بر حسب دسترسی و گذرهای موجود، حجم شهرسازی شهر را تعیین کرده اند.
▪️در ساخت و ساز شهری، و برای صدور پروانه ساخت (جواز ساختمانی)، تعداد طبقات و سطح اشغال ساختمان بر اساس دو عامل زیر تعیین می شود:
عرض گذر دسترسی اصلی ملک
مساحت ملاک تراکم زمین
بطور کلی مساحت ملاک تراکم یک زمین همان مساحت ذکر شده در سند شش دانگ است. حال اگر زمین بجای سند، صورت مجلس تفکیکی داشته باشد ابعاد و مساحت قید شده در آن، ملاک عمل شهرداری خواهد بود. در عین حال، زمین¬ هایی با ابعاد غیر مشخص و در اصطلاح حد و حدودی نیز بر اساس مساحت و ابعاد وضع موجود ملک، در خصوص تراکم ساختمانی آن تصمیم گیری می¬ شود.
نکته ای که باید اضافه کرد این است که گاهی زمین با وجود داشتن سند، دچار کسری ذاتی است. یعنی وقتی ابعاد سند روی زمین موجود پیاده شود، مساحت زمین از مساحت قید شده در سند کمتر شده و یا ابعاد وضع موجود با سند مطابقت نمی کند. این مسئله ممکن است دلایل متعددی از جمله پیشروی غیر مجاز همسایه به داخل ملک موجود و غیره داشته باشد. اصلاح این امر می¬بایست توسط اداره ثبت انجام شود که پر هزینه و زمان بر خواهد بود. بنابراین شهرداری ابتدا به ملک، اصطلاحا ملاک می¬ دهد یعنی ملاک تراکم، مساحت سند نبوده و مساحت زمین موجود خواهد بود.
▪️کم شدن مساحت ملاک تراکم زمین نسبت به متراژ سند از یک طرف موجب کم شدن متراژ احداثی و از طرف دیگر موجب افزایش مبلغ عوارض تراکم می شود.