چاپ Share to Telegram
ضد یخ بتن
ویژگی های محصول

Vand Antifreeze NCA  ، مایع افزودنی تسریع کننده گیرش درهوای سرد فاقد کلراید، مخصوص تولید بتن مرغوب و استقرار در هوای سرد و معتدل می باشد.

موجب تسریع در گیرش سیمان می گردد، لذا قبل از آنکه آب موجود در بتن اجازه یخ زدن پیدا کند عمل هیدراتاسیون صورت می گیرد، همچنین این موضوع موجب افزایش گرمای حاصل ازهیدراتاسیون شده و دمای داخلی بتن بالا می رود.

ضد یخ بتن، موجب کاهش نقطه انجماد رطوبت باقیمانده درون لوله های مویینه ( (Capilary Porzeبتن تازه سخت شده می گردد و دوام بتن را در ساعات اولیه استقرار در مقابل یخبندان می افزاید.

موارد مصرف:

 مایع افزودنی تسریع کننده گیرش بتن در هوای سرد در شرایط زیر مصرف می شود:

  • بتن ریزی در هوای سرد
  • سیمانکاری سطوح در هوای سرد
  • اجرای دیوار کشی با ملات ماسه و سیمان در هوای سرد
  • زمانی که پیش بینی می شود 24 ساعت پس از استقرار بتن هوا سرد می شود
  • اجرای نمای سنگ یا سرام کی با ملات ماسه و سیمان در هوای سرد

خواص ویژه:

مایع افزودنی تسریع کننده گیرش بتن در هوای سرد دارای ویژگی های زیر می باشد:

  • فاقد یون کلر بوده و آسیبی به بتن و آرماتورهای آن نمی رساند
  • باعث کاهش مقاومت نمی شود
  • بدون مصرف آب اضافی، کارایی مخلوط را افزایش می دهد
  • دوام بتن تازه سخت شده در برابر یخبندان را افزایش می دهد

میزان مصرف:

 به میزان 1 الی 2 درصد وزن سیمان مورد استفاده قرار می گیرد. این میزان با توجه به اهمیت و شرایط حاکم در کار انتخاب می گردد. بطور مثال برای ملات بنائی 1 درصد و برای بتن ریزی قطعات سازه ای 2 درصد وزن سیمان انتخاب می شود.

نظرات
 
بد            خوب