چاپ Share to Telegram
روان کننده R34
ویژگی های محصول

Vand Plast R34  روان کننده و دیر گیر کننده بسیار موثر ، مخصوص تهیه بتن مرغوب مخصوصاً در شرایط جوی مناطق جنوب ایران می باشد. Vand Plast R34 با خاصیت دیرگیر کنندگی ضمن افزایش روانی بتن در هوای گرم فرصت حمل و استقرار بتن قبل از گیرش را مهیا می نماید.

موارد مصرف:

Vand Plast R34  در موارد زیر کاربری دارد :

 • تمامی سازه ها و المانهای بتنی
 • در مواردی که از بتن های آماده استفاده می شود
 • کف سازی های صنعتی بتنی
 • مناطقی که حمل بتن در فواصل طولانی انجام می شود
 • مواردی که دمای بتن بالا می باشد )بتن ریزی حجیم یا دمای جوی بالا(

خواص ویژه:

Vand Plast R34  ویژگیهای زیر را در بتن موجب میگردد :

 • مقاومت بتن را بالا میبرد.
 • بر مدت زمان گیرش بتن می افزاید.
 • انقباض و خزش بتن را کاهش میدهد.
 • نمای سطحی بهتری برای بتن ایجاد میکند.
 • فاقد کلراید بوده و به آرماتور صدم های نمی رساند.
 • بدون هیچگونه کاهش کارایی اجازه کاهش آب بتن را میدهد.
 • در مناطق گرمسیر با وجود بالا بودن دمای بتن ، کنترل اسلامپ میسر میگردد.

میزان مصرف:

Vand Plast R34 ، میزان مصرفی در حدود 0/3 تا 1/5 درصد وزن سیمان دارد.  برای تعیین مقدار دقیق مصرف، تهیه مخلوط های آزمایشی توصیه می گردد. Vand Plast R34 ، با هر نوع سیمان پرتلند از جمله  S.R.C )سیمان ضد سولفات ( سازگار و قابل اختلاط است.

نظرات
 
بد            خوب