چاپ Share to Telegram
روان کننده BV
ویژگی های محصول

Vand Plast BV روان کننده کم مصرفی است که با استفاده از آن می توان نسبت آب به سیمان را به میزان قابل ملاحظه ای

کاهش داد. Vand Plast BV  در میان روان کننده های نرمال بیشترین کارآیی را داشته و غالبا در پروژه های بزرگ و طولانی مدت مورد استفاده قرار میگیرد.

موارد مصرف:

Vand Plast BV  در مواردی مصرف می شود که بتن با کیفیت بسیار بالا مورد نیاز باشد. خاصیت روان کنندگی این ماده بویژه در شرایطی سودمند است که:

 • حجم بتن ریزی زیاد باشد
 • شرایط بتن ریزی دشوار باشد
 • تولید قطعات پیش ساخته مد نظر باشد
 • حداکثر راندمان اجرایی مورد نیاز باشد
 • نمای سطحی از اهمیت خاصی برخوردار باشد
 • شن و ماسه مصرفی کیفیت نامرغوبی داشته باشند
 • بطور کلی هر جا که کیفیت مطرح باشد

خواص ویژه:

Vand Plast BV ، بدون نیاز به آب اضافی کارایی بتن را بهبود می بخشد و بدون کاهش کارایی بتن، مقدار آب لازم را تا  15 درصدکاهش میدهد .  همچنین:

 • نفوذپذیری بتن را کاهش میدهد
 • بر زیبایی نمای سطحی می افزاید
 • بر مقامت بتن در سنین مختلف می افزاید
 • هیچگونه تاثیری در زمان گیرش بتن ندارد
 • فاقد کلراید بوده و به آرماتورها آسیب نمی رساند
 • از مقدار انقباض، خزش و جدا شدگی بتن می کاهد
 • بسیار با صرفه بوده و درصد مصرف پایینی دارد

میزان مصرف:

 Vand Plast BV ، میزان مصرفی در حدود 0/2 تا 0/5  درصد وزن سیمان دارد.  در شرایط عادی 2/ 0 درصد و در مواردی که حساسیت بیشتری وجود دارد 5/ 0 درصد مصرف می گردد. Vand Plast BV ، با هر نوع سیمان پرتلند از جمله  S.R.C )سیمان ضد سولفات(  سازگار و قابل اختلاط است. در صورت مصرف بیش از اندازه، زمان گیرش را به تاخیر می اندازد. طی این مدت، برای جلوگیری از خشک شدن نا بهنگام بتن، لازم است آن را مرتبا مرطوب نگه دارید.

نظرات
 
بد            خوب