چاپ Share to Telegram
مایع زودگیر تزریقی
ویژگی های محصول

مایع زودگیر تزریقی برای تولید پرده آب بند در صنایع سد سازی )بتن و خاکی ( کاربرد دارد. امروزه به دو صورت یک مرحله ای پیوسته و با استفاده از مخلوط کردن آن با سیمان و یا بنتونیت به صورت دوغاب نیز به کار می رود.

موارد مصرف:

مایع زودگیر بتن جهت استفاده در موارد زیر کاربرد دارد:

 • تزریق و نیلینگ در پی های سازه های شهری و درون خاک های
 • دال و پی های با تراکم آرماتورهای بالا
 • زیر زمینی جهت تثبیت و ایجاد تراکم
 • ایجاد پرده آب بند در سدها و تونل ها
 • تولید قطعات پیش ساخته، که مقاومت های مکانیکی بالایی از آنها انتظار می رود
 • به عنوان کاهش دهنده آب در مواردی که مقاومت های اولیه و نهایی بالایی مورد نیاز باشد
 • سازه های بتن پیش تنیده با سطوح عاری از خلل و فرج
 • زودگیر کننده دوغاب تزریقی

خواص ویژه:

 بدون نیاز به آب اضافی ، کارایی بتن را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد و تراکم ویژه ای را در خاک همراه با سیمان به وجود می آورد.

 • قوام )اسلامپ ( و چسبندگی مخلوط را افزایش می دهد
 • باعث افزایش کارایی بتن ، دوغاب و ملات می شود.
 • جداشدگی را از بین می برد
 • بدون افت اسلامپ

میزان مصرف:

با انواع سیمان پرتلند از جمله S.R.C ) سیمان ضد سولفات( سازگار و قابل اختلاط است. جهت تزریق ، در دوغاب پرده آب بند و نیلینگ به مقدار 1 الی 4 درصد وزن سیمان مصرفی استفاده می شود. میزان مصرف آن با توجه به اثر مورد انتظار و خصوصیات مصالح مصرفی )دانه بندی و...(، تراکم خاک و شرایط جوی بستگی دارد. برای تعیین مقدار دقیق مصرف آن، تهیه مخلوط های آزمایشی توصیه می شود.

نظرات
 
بد            خوب