چاپ Share to Telegram
هوازا
ویژگی های محصول

Vand Air Entrainer ،نوعی افزودنی خالص و آماده مصرف که برای ایجاد و توزیع یکنواخت حباب های بسیار ریز هوا ، به تعداد بیشمار و با حداقل اندازه هایی در حدود 300 میکرون در مخلوط بتن قابل مصرف می باشد.

موارد مصرف:

Vand Air Entrainer، برای تولید بتن با کارایی و دوام فوق العاده، در مواردی که قطعات بتن در معرض شرایط جوی شدید و سیکل های به موارد زیر اشاره نمود :

 • محوطه و صحن ها
 • پیاده رو ، جاده و بزرگ راه ها
 • کلیه قطعات بتنی نمایان (  Expose)
 • جداول خیابانی و قطعات بتنی  )نیوجرسی(

خواص ویژه:

Vand Air Entrainerموجب ایجاد ویژگی های زیر در بتن می گردد :

 • بر دوام بتن سخت شده در مقابل یخبندان می افزاید .
 • بتن را در برابر املاح ذوب کننده یخ مقاوم می سازد .
 • کارایی بتن را بهبود می بخشد .
 • به مقاومت بتن در برابر نفوذ عناصر مضر می افزاید .
 • با تقلیل عارضه جدایی دانه های ریز و درشت ، بر چسبندگی بتن تاثیر میگذارد .
 • بدون کاهش کارایی بتن از مقدار آب مورد نیاز می کاهد .
 • حتی با مصرف بیش از اندازه نیز تأثیری در زمان گیرش بتن ندارد

میزان مصرف:

Vand Air Entrainer به اندازه 0/03 الی 0/15 درصد وزنی سیمان مصرفی در بتن مورد استفاده قرار می گیرد .

نظرات
 
بد            خوب