چاپ Share to Telegram
آب بند کننده منافذ(آنی گیر)/مایع
ویژگی های محصول

Vand Proof PG ، وند پلاگینگ آب بند، آنی گیر نشتی، مایع آب بند کننده و آماده مصرفی است که مخلوط حاصل از ترکیب آن با سیمان ظرف ۱۵ الی ۳۰ ثانیه خود را می گیرد و باعث جلوگیری از نشتی های با جریان شدید آب می گردد.

موارد مصرف:

 • آب بندی و مسدود کردن نشتی ها جریان آب در مخازن آب، استخر،
 • کانال های آب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 • مسدود کردن نشتی ها و جریان آب در سطوح سنگی و مصالح بنایی
 • آب بندی تونل ها و سد ها
 • چاله آسانسور ها، چاه، انبارها و سازه های زیر زمینی بتنی
 • تعمیرات آب بند

خواص ویژه:

Vand Proof PG دارای خواص زیر می باشد:

 • گیرش و سخت شدن بسیار سریع در حدود 20 ثانیه
 • چسبندگی مناسب به بتن و سنگ حتی با سطوح مرطوب و خیس
 • مقاوم در مقابل جریان آب با فشار زیاد
 • سازگار با آب آشامیدنی
 • قابلیت آب بندی به دو روش مثبت و منفی

میزان مصرف:

یک واحد حجمی Vand Proof PG را باید با دو واحد حجمی سیمان پرتلند مخلوط شود. )این مقدار تقریباً معادل 40 درصد وزن سیمان مصرفی است( رقیق کردن مخلوط با آب توصیه نمی شود.

نظرات
 
بد            خوب